VinaCJ / Tin tức

Quốc hội thông qua luật An Ninh Mạng


Thursday, 14/06/2018 - 10:04

Với hơn 86% ĐBQH bấm nút tán thành, Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật An ninh mạng.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng.

Dự thảo luật An ninh mạng gồm 7 chương 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật An ninh mạng do Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt trình bày cho thấy, dự thảo luật trình Quốc hội thông qua đã được chỉnh sửa nhiều điểm so với bản được Quốc hội thảo luận tại đầu kỳ họp.

Cụ thể, Điều 10 Luật An ninh mạng đã quy định những nội dung cơ bản về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể. Uỷ ban TVQH cho rằng như vậy là bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin và bảo đảm thống nhất với quy định của Luật An toàn thông tin mạng. Trong quá trình tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các khoản của Điều 10 cho rõ ràng, chặt chẽ hơn.

©Thiết kế năm 2016. Bản quyền của VINACJ. Bảo lưu mọi quyền.

Trang web đang trong thời gian chạy thử nghiệm. Một số chức năng chưa hoạt động trong thời gian này.